Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε όλα τα εξαρτήματα τα οποία είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση ενός δικτύου άρδευσης.

 • Σωλήνες για πισίνες & Spa
 • Σωλήνες για Aircondition
 • Σωλήνες & εξαρτήματα αποστράγγισης εδάφου
 • Σωλήνες λυμάτων & Ομβρίων υδάτων
 • Σωλήνες προστασίας καλωδίων
 • Σωλήνες άρδευσης & σωληνάκια ποτίσματος
 • Εύκαμπτοι σωλήνες PVC SF-10 & PVC SF-55
 • Εξαρτήματα για σωλήνες πίεσης
 • Σταλάκτες
 • Εκτοξευτήρες
 • Mικροεξαρτήματα
 • Εξαρτήματα Φις
 • Pακόρ Lock
 • Ρακόρ κοχλιωτά
 • Eξαρτήματα συνδεσμολογίας
 • Σέλες
 • Πλαστικά βανάκια
 • Φίλτρα