Η μόνωση στην κατασκευή της σύγχρονης κατοικίας συγκαταλέγεται στα τμήματα εκείνα τα οποία είναι καθοριστικά, όχι μόνο για τη ψύξη και τη θέρμανση ενός κτιρίου, αλλά και για το σημαντικό κεφάλαιο που λέγεται εξοικονόμηση ενέργειας και το οποίο επιβάλεται πλέον από τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία μονωτικών και στεγανωτικών υλικών: Για κτιριακές εφαρμογές και την κατάλληλη συμβουλευτική υποδομή για την εξεύρεση των κατάλληλων προϊόντων τα οποία θα καλύψουν τις ιδιαίτερες χρήσεις που επιθυμείτε.

Εμπιστευτείτε την μόνωση του χώρου σας στην εμπειρία και στα μονωτικά υλικά της Μηναδάκης Α.Ε.

Eπιλέξτε από το μενού δεξιά τις εταιρείες και τα προϊόντα τους και ενημερωθείτε από τους τιμοκαταλόγους για τις τιμές μας.