Η εταιρεία ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της ύδρευσης, έχοντας ως στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών της με ικανοποιητικές και πλούσιες σε επιλογή λύσεις, εξασφαλίζοντας συνεργασία με τα μεγαλύτερα ονόματα εταιριών της εγχώριας και της διεθνούς παραγωγής.

Βασικό μέλημά μας, η ποιότητα των υλικών, η δυνατότητα πολλών επιλογών και η προσφορά μιας μεγάλης ποικιλίας σωληνώσεων, εξαρτημάτων ύδρευσης, δεξαμενών και εργαλείων.

Eπιλέξτε από το μενού δεξιά τις εταιρείες και τα προϊόντα τους και ενημερωθείτε από τους τιμοκαταλόγους για τις τιμές μας.