Εξαρτήματα κτιριακής αποχέτευσης

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε εξαρτήματα λευκού και γκρι χρώματος

• γωνίες εσωτερικές
• γωνίες εξωτερικές
• ταφ
• ημιταφ
• παροχετεύσεις
• συστολές
• τάπες
• καπέλα εξαερισμού
• στηρίγματα
• τερματικά
• ενωτικά