Σωλήνες και εξαρτήματα PVC με κόλληση


Οι συνδέσεις με κόλληση γίνονται με κόλλες που έχουν στα συστατικά τους ισχυρά διαλυτικά του PVC. (Συνήθεις θερμοκρασίες χρησιμοποίησης -5οC έως +30οC). Η περιεκτικότητα στην κόλλα ισχυρού διαλυτικού, μας επιτρέπει να έχουμε μία πραγματική εν ψυχρώ κόλληση, λόγω της επιφανειακής διεισδυτικότητας της κόλλας στις δύο επιφάνειες. Αυτός ο τόπος κόλλησης είναι όμοιος με την αυτογενή συγκόλληση που γίνεται σε χαλύβδινους σωλήνες και παραμένει αναλλοίωτος στο χρόνο. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα που έχουν κολληθεί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εντοιχισθούν σε τοίχο ή δάπεδο, αντίθετα με τις συνδέσεις με λάστιχο όπου υπάρχει γήρανση του υλικού.

Πλαστικά εξαρτήματα πίεσης, βαλβίδες, βάνες 


Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 ατμ. και θερμοκρασίες από-40οC έως 140οC. 
Ολοκληρωμένες σειρές πλαστικών εξαρτημάτων U-PVC, PP, C-PVC, PVDF, τα οποία σε συνδυασμό με τις βάνες συμπληρώνουν όλα σχεδόν τα δίκτυα πλαστικών σωληνώσεων. Τα παραγόμενα εξαρτήματα είναι κολλητά, βιδωτά ή μικτά για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες σύνδεσης.

Συστήματα υδρορροών & επικάλυψης στηθαίων


Η υδρορροή έχει μία συγκεκριμένη χρήση: Τη συλλογή, από τη στέγη, των νερών της βροχής και τη διοχέτευσή τους προς ένα δίκτυο αποχέτευσης. Βοηθά στην προστασία τόσο της κατασκευής - θεμέλια - όσο και των εξωτερικών τοίχων, από τεράστιες ποσότητες νερού. Από 500 έως 850 λίτρα ανά μ2 ανά έτος, ανάλογα με την περιοχή, δηλαδή περίπου 50.000 έως 85.000 λίτρα, για μία κατοικία 100μ2 εδάφους. Τα ολοκληρωμένα συστήματα υδρορροών της Nicoll (υδρορροές, εξαρτήματα, σωλήνες καθόδου, φύλλα επικάλυψης στηθαίων) με την πλήρη γκάμα διατομών και σε 9 χρωματισμούς, ευθυγραμμίζονται πλήρως με την αρχιτεκτονική και τον περιβάλλοντα χώρο κάθε κτιρίου. Οι πλήρεις σειρές εξαρτημάτων των υδρορροών Nicoll, επιτρέπουν την γρήγορη, εύκολη και αισθητική τέλεια εφαρμογή και τοποθέτηση.