Το σύστημα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν ιδανικές τις εγκαταστάσεις για ψύξη και θέρμανση. Τα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης που εγκαθίσταται με μεταλλικούς σωλήνες επηρεάζονται από διάβρωση στην εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων. Το σύστημα Climatherm είναι 100% ανθεκτικό στη διάβρωση και πλήρως σταθεροποιημένο, γεγονός που αυξάνει την διάρκεια ζωής της εγκατάστασης.

• Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα:
• Διαστολή και στήριξη περίπου σαν του χαλκοσωλήνα
• Μεγαλύτερη μηχανική αντοχή
• Μεγαλύτερη αντοχή σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες
• Τα πλεονεκτήματα του πράσινου σωλήνα πρώτης γενιάς
• Μικρό βάρος
• Μειωμένο χρόνο εργασίας - συγκόλλησης
• Κόστος όπως οι σωλήνες πρώτης γενιάς.